Hakkımızda

Misyonumuz

Doğrudan ve şeffaf bir iletişime, çalışanların yeteneklerine yetkilendirmenin önemine inanan, onlara inisiyatif kullandıran ve buna uygun iş ortamını oluşturan; temel değerlerimiz doğrultusunda; çalışanlarına ve müşterilerine iş ahlakı, dürüstlük, kalite ve çözümcü anlayışından taviz vermeyen bir kuruluş olarak pazarda tercih edilen iş ortağı olmaktır.


Vizyonumuz

Yenilikçi ve yaratıcı çözümleri ile müşterilerimize çalışanlarımıza iş ortaklarımıza ve topluma en üt düzeyde değerler yaratarak çevreci anlayışı ile dünya standartlarına üretim yaparak ta, pazarda lider olmaktadır. Öğrenmeye, gelişmeye ve paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, sahip olunan tüm yetkinlikleri sermayemiz olarak uzun vadeli berberliği sağlayıcı ortam hazırlamaktır.


Kurumsal Değerler

Dürüst, güvenilir ve şeffaf bir şirket olmak.

Müşterilerin başarısına katkıda bulunmak.

Yenilikçi ve dinamik gelişime inanmak.

Sosyal sorumluluk ve çevre bilincine duyarlı olmak.

Ekip çalışmasına inanmak.

Üretim ve pazarlama süreçlerinde kalite odaklı olmak.


Kalite Politikası

Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, toplum ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır. 

Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmeli, süreç yaklaşımı ile sürekli iyileştirmeyi esas alarak sıfır hatayı hedeflemelidir. Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz. 

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı artırmak, geleceğimizi güven altına almak tedarikçilerimizle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir. Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere toplam kalite yönetimini yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir. Toplam kalite yönetimi ile iş mükemmelliğini gerçekleştirmek İstanbul Grup çalışanları olarak hepimizin görevidir.


Kalite Odaklık İlkesi

İstanbul Grup toplam kalite yönetimine bağlıdır. Tüm üretim süreçleri TSE ve ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürütülür, ürün ve hizmetlerde uluslararası standartlara titizlikle uyulur, verim arttırıcı ve maliyet düşürücü süreç iyileştirmeleri düzenli ve sistematik olarak uygulanır. 


Çevre Politikası

İstanbul Grup çevreyi faydalandıracak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyor. İstanbul Grup çevre politikası, çevre politika mektubu şartlarını gerçekleştirmeye kendimize adamış bulunuyoruz. Bu yüzden politikamız; ilgili çevre mevzuatı gereklerine karşılamak ve hatta aşmak, çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak, atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak, çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını da yerine getirmek sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. Çalışanlara çevre ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmektir.